لیست نهایی اصولگرایان در تهران مشخص شد + اسامی کامل

[ad_1]


لیست نهایی اصولگرایان در تهران در شورای مرکزی با اجماع تایید شد.

[ad_2]

لینک منبع