مطمئنم همه مردم پای صندوق‌های رأی بروند آینده زیباتری را برای کشور رقم می‌زنند

[ad_1]


رئیس‌جمهور گفت: مطمئن هستم در صورتی که همه مردم پای صندوق‌های رأی بروند آینده زیباتری را برای کشور رقم می‌زنند.

[ad_2]

لینک منبع