باید کاری کنیم تا مخالف معاند نباشد/ نمی‌توانیم همه را در یک راه و اندیشه قرار دهیم

[ad_1]


رئیس‌جمهور گفت: باید کاری کنیم تا مخالف معاند نباشد؛ مخالف دارای فکر واندیشه‌ای خاص است.

[ad_2]

لینک منبع