بروز حادثه در شبکه فشار متوسط/ناچار به خارج کردن پست های فوق توزیع از مدار شدیم

[ad_1]


شرکت برق منطقه ای تهران از بروز حادثه ای در شبکه فشار متوسط تهران خبر داد و از قطعی برق در برخی مناطق تهران عذرخواهی کرد.

[ad_2]

لینک منبع