راه اندازی ‌قطار عروس

[ad_1]


با برنامه‌ریزی‌های نمایندگی نهاد رهبری در دانشگاه‌ها و شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا اولین قطار عروس در کشور راه اندازی شد.

[ad_2]

لینک منبع