روایت زندگی شکنجه‌گر مخوف ساواک از شبکه مستند

[ad_1]


مستند «پرویز ثابتی» زندگی پرویز ثابتی شکنجه گر مخوف ساواک را به تصویر می کشد.

[ad_2]

لینک منبع