مذاکرات تهران و مسکو بر سر قرارداد اعتبارِ صادراتی روسیه به ایران

[ad_1]


معاون وزیر اقتصاد کشورمان برای مذاکره بر سر تدوین مفاد قرارداد اعتبارِ صادراتیِ دولتی روسیه به ایران عصر روز گذشته وارد مسکو شد.

[ad_2]

لینک منبع