«شهر آفتاب» تا تبدیل شدن به خانه جدید «یار مهربان» چقدر فاصله دارد؟

[ad_1]


هرچند آقای شهردار قول مساعد برای فراهم کردن «بهترین امکانات» در شهر آفتاب برای نمایشگاه کتاب داده است، اما با توجه به حجم کارهای باقی‌مانده پرسش‌های جدی در این میان وجود دارد.

[ad_2]

لینک منبع