فرآورده‌های تراریخته بخوریم یا نخوریم!

[ad_1]


مدیر کل آزمایشگاه‌های مرجع کنترل سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه وزارت بهداشت تکلیف فرآورده‌های تراریخته روشن کرده است، گفت: وقتی این نوع محصولات در کشورهای اروپایی و آمریکا مصرف می‌شود و اگر ما در آن تشکیک کنیم نتیجه خوبی به دست نمی‌آید.

[ad_2]

لینک منبع