بیمارستان آذرشهر در کما/ضرورت نسخه‌پیچی مسئولان برای وضع بیهوشی بیمارستان آذرشهر

[ad_1]


کمبود امکانات و تجهیزات درمانی و پزشکی از یک‌طرف، و بی‌توجهی و عدم احساس مسئولیت متولیان امر نسبت به وضعیت اسفبار بیمارستان، همواره باعث نارضایتی و بدبینی شدید مردم می‌شود.

[ad_2]

لینک منبع