"روستا" باید کانون توسعه شود حتی در صنعت/آمریکا سالی ۱۰۰میلیارد دلار به کشاورزی یارانه می‌دهد،ما چطور؟

[ad_1]


ابراهیم رزاقی معتقد است که می توان صنایع زیادی را در روستاها ایجاد کرد و ضمن ایجاد درآمد، ضریب امنیتی کشور را با استحکام این نهاد ۱۱ هزار ساله بالا برد.

[ad_2]

لینک منبع