«بادیگارد»؛ دوگانه انقلابی-انقلابی و مسئله «معنا»

[ad_1]


حاتمی‌کیا دوگانه‌های متعددی در درون «بادیگارد» جای داده که مهم‌ترین آن‌، دوگانه «حیدر- قیصری» است. انگار حرف اصلی حاتمی‌کیا در این فیلم، «معنابخشی» مجدد به پدیده‌ها و اسامی و «نجات» انسان امروز ایرانی از «قفس پوزیتویسم» است.

[ad_2]

لینک منبع