پرداخت غرامت پژو به ایران در قرارداد جدید دیده شده/ توافقات محرمانه است

[ad_1]


وزیر صنعت با بیان اینکه پرداخت غرامت پژو به ایران خودرو در قرارداد جدید دیده شده است، گفت: قرارداد جدید ایران خودرو و پژو محرمانه است.

[ad_2]

لینک منبع