شرکت ملی صادرات گاز بدون مجوز وزارت نیرو قرارداد صادرات برق امضا می‌کند

[ad_1]


جذب سرمایه های داخلی وخارجی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح های تولید برق، از مأموریت های اجرایی وزارت نیرو است اما شرکت ملی صادرات گاز به صورت موازی، در حال انجام این مأموریت است؛ در حالیکه هیچ مجوزی از وزارت نیرو ندارد.

[ad_2]

لینک منبع