وضعیت معیشت مردم در دوسال گذشته بهبود نیافته است/دولت فقط مجری انتخابات باشد

139206142301338531109744

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصوگرایان مجلس با بیان اینکه وضعیت معیشت مردم در دوسال گذشته بهبود نیافته است، گفت: دولت بهتر است به فکر معیشت و اقتصاد و مردم بوده و فقط مجری انتخابات باشد.

سیدمحمد بیاتیان نماینده مردم بیجار در مجلس شورای در گفت‌وگو صالحین تهران بزرگ ضمن انتقاد از ورود دولت و شخص رئیس‌جمهور به کارهای سیاسی و انتخاباتی، گفت: بهتر است دولت به جای اینکه به موضوع انتخابات به عنوان ابزاری سیاسی برای رسیدن به اهداف خودش استفاده و نگاه کند، به فکر معیشت و اقتصاد و مردم بوده و فقط مجری انتخابات باشد.

وی با تأکید بر اینکه در دو سال گذشته از عمر دولت یازدهم شاهدیم که وضعیت معیشت و اقتصاد مردم بهبود نیافته است، افزود: نه تنها در این مدت وضعیت معیشت و اقتصاد کشور بهبود نیافته، بلکه شاهد رکود در بخش‌های مهم اقتصادی کشور نیز هستیم که دولت یازدهم می‌بایست در ماه‌های باقیمانده از عمرش به این موضوعات توجه کند و در راستای بهبود معیشت مردم و اقشار کم درآمد جامعه بکوشد.

عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه اظهارات رئیس جمهور علیه شورای نگهبان را در شأن بدنه دولت و رئیس جمهور ندانست و آنرا حاشیه‌سازی دانست و تأکید کرد: حاشیه‌سازی به هر نیتی باشد به صلاح کشور نیست و این مسئله نه تنها گره‌ای را از مشکلات کشور باز نمی‌کند، بلکه چالش‌های جدیدی را نیز پیش روی نظام قرار می‌دهد.

بیاتیان در پایان با بیان اینکه اتفاق جدید و مثبتی در دو سال گذشته از سوی دولت در حوزه معیشتی مردم اتفاق نیفتاده است، خاطرنشان کرد: دولت در دو سال گذشته نتوانسته مشکلات معیشتی مردم را حل کند که این یکی از مهم ترنی نقاط ضعف دوئلت یازدهم محسوب می‌شود، اما در عرصه دیپلماسی توانسته موفقیت‌هایی داشته باشد، اما این به تنهایی برای حل مشکلات کشور کافی نیست.