پایانِ «نفس»؛ یک سر و گردن بالاتر از جشنواره

[ad_1]


در واقع پایانِ فیلم«نفس» را باید یک سر و گردن از باقی فیلم بالاتر دانست، چیزی که تا حدی می تواند اثری که برآورده نشدن انتظار از آبیار در مخاطب گذاشته را جبران کند.

[ad_2]

لینک منبع