درباره «لانتوری»؛ درباره توهم

[ad_1]


این توهم بزرگی است. توهم اینکه نشان دهد که با «توقیف»، «تنبیه» نشده است و رسالت بزرگی که تاریخ به دوش او نهاده است را با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد.

[ad_2]

لینک منبع