پایان ۴۰۰ روز توقف مهمترین خط تولید داروی پیوندی‌ها

[ad_1]


“سلسپت” به عنوان مهمترین داروی بیماران پیوندی کشور که ۴۰۰ روز خط تولید آن متوقف بود به گفته مدیر بازاریابی زهراوی بار دیگر تولید و از شنبه ۱۷ بهمن، ۱۰ هزار جعبه آن در داروخانه‌ها توزیع می‌شود ولی بیمه‌ها باید قیمت دارو را به‌مانند گذشته رایگان کنند.

[ad_2]

لینک منبع