«متولد ۶۵»؛ فیلمی نسبتاً موفق در سرگرم ساختنِ مخاطب

[ad_1]


اگر کارکرد اصلی سینما را سرگرم کردنِ مخاطب بدانیم، باید بگوییم فیلم «متولد ۶۵» به کارگردانی مجید توکلی در این امر نسبتاً موفق بوده است.

[ad_2]

لینک منبع