غفوری‌فرد: مذاکرات هسته‌ای نشان داد وزن سیاسی و نظامی ایران به اندازه ۶ قدرت جهانی است

[ad_1]


رئیس خانه احزاب گفت: جهان در مذاکرات هسته‌ای پذیرفته که وزن سیاسی و نظامی ایران به اندازه ۶ قدرت جهانی است.

[ad_2]

لینک منبع