رانندگان پاریسی مسیر فرودگاه شارل دو گل را مسدود کردند

[ad_1]


رانندگان تاکسی پاریس در اعتراض به سیاستهای تبعیض آمیز دولت مسیر منتهی به فرودگاه شارل دو گل را مسدود کردند.

[ad_2]

لینک منبع