انقلاب خمینیون در مسیر شدن

[ad_1]


“در یک دوقطبی شرقی و غربی، در مناسبات بین «سوسیال – دموکراسی» و «لیبرال – دموکراسی» که هر دو مبتنی بر «انسان‌محوری» است؛ انقلابی زاییده شد که «خدامحور» بود…”

[ad_2]

لینک منبع