بانک مرکزی ایرلند با لغو تحریم بانکی ایران مخالفت کرد

[ad_1]


بانک مرکزی ایرلند با اشاره به باقی ماندن برخی تحریم های آمریکا و اروپا علیه ایران اعلام کرد: «به این دلایل، هنوز در موقعیتی نیست که تراکنش های مرتبط با ایران را انجام دهد».

[ad_2]

لینک منبع