بازگشت مهدی هاشمی به اوین

[ad_1]


مهدی هاشمی رفسنجانی پنج شنبه شب پس از پایان دو هفته مرخصی استعلاجی، دوباره به زندان اوین بازگشت.

[ad_2]

لینک منبع