مرگ ملک عبدالله و تغییر موازنه منطقه به نفع ایران/تغییر سیاست منطقه‌ای ملک سلمان

[ad_1]


اعلام خبر فوت ملک عبدالله با ورود جنبش انصار الله به صنعاء همزمان شد که این به معنی موازنه قدرت منطقه‌ای به نفع ایران در کشمکش با عربستان بود.با روی کار آمدن ملک سلمان، سیاست های عربستان و اولویت های آن نیز دستخوش تغییر شد.

[ad_2]

لینک منبع