۳۷میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند

[ad_1]


مدیرکل بیمه سلامت گفت: ۳۷میلیون نفر در کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

[ad_2]

لینک منبع