درآمد صادرات نفت ۲۰میلیارد دلار شد

[ad_1]


تغییرات شاخص‌های عمده اقتصادی در بخش تراز پرداختها در نماگرهای اقتصادی سه‌ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت ۲۰۰۶۵ میلیون دلار و صادرات غیرنفتی ۱۳۵۵۱ میلیون دلار بوده است.

[ad_2]

لینک منبع