بیشتر توجه دولت به بخش صنایع بزرگ معطوف است/ ورود سرمایه‌گذاران خارجی سبب فراموشی صنایع داخلی نشود

[ad_1]


رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران گفت: ‌امیدواریم‌که‌ در‌ دوران‌ پساتحریم با ورود سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان خارجی، تولیدکنندگان داخلی به فراموشی سپرده نشوند.

[ad_2]

لینک منبع