معاون مطالعات تاریخ ایران: معمای شاه روایت پهلوی به‌روایت خود پهلوی‌ها است

[ad_1]


معاون پژوهش مؤسسه مطالعات تاریخ ایران بر لزوم نقد واقع‌بینانه و منصفانه نسبت به سریال‌های تاریخی ازجمله سریال معمای شاه تأکید کرد.

[ad_2]

لینک منبع