معاون مطالعات تاریخ ایران: معمای شاه روایت پهلوی به روایت خود پهلوی‌هاست

[ad_1]


معاون پژوهش موسسه مطالعات تاریخ ایران بر لزوم نقد واقع بینانه و منصفانه نسبت به سریال‌های تاریخی ازجمله سریال معمای شاه تأکید کرد.

[ad_2]

لینک منبع