سنگ بزرگ برای نزدن/ حذف یارانه ۱۵میلیون نفر شدنی است؟

[ad_1]


درحالی خبرهای روزهای اخیر حکایت از طرح جدید برای حذف یارانه ۱۵میلیون نفر در سال آینده دارد که دولت در سال جاری نتوانست به قانون عمل و یارانه ۶میلیون پردرآمد را قطع کند، حال چطور می‌خواهد یارانه ۱۵میلیون پردرآمد را قطع کند؟

[ad_2]

لینک منبع