درآمد صادرات نفت ۲۰ میلیارد دلار شد

[ad_1]


تغییرات شاخص های عمده اقتصادی در بخش ترازپرداختها در نماگرهای اقتصادی سه ماهه دوم امسال نشان می‌دهد که صادرات نفتی در این مدت ۲۰۰۶۵ میلیون دلار و صادرات غیرنفتی ۱۳۵۵۱ میلیون دلار بوده است.

[ad_2]

لینک منبع