۱۵ سال جنگ با دشمن خیالی/ادامه عملیات آمریکا به بهانه داعش آیا جنگ برای آرامش است؟

[ad_1]


سخنگوی دولت پیشین افغانستان با اشاره به جنگ فعلی و بی‌ثمر «مبارزه با تروریسم» آمریکا در افغانستان می‌نویسد که گسترش این جنگ به بهانه داعش، آمریکا را در جنگی دائمی درگیر می‌کند.

[ad_2]

لینک منبع