امیرعبداللهیان شکستن محاصره شهرهای نبل و الزهراء را به ارتش و مردم سوریه تبریک گفت

13930113000199_PhotoA

معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان، شکسته شدن محاصره شهر‌های «نبل» و «الزهراء» را به ارتش و مردم سوریه تبریک گفت.

به گزارش صالحین تهران بزرگ «حسین امیرعبداللهیان» معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه کشورمان  با تبریک شکستن محاصره شهرهای نبل و الزهراء را از محاصره تروریست های تکفیری در سوریه به ارتش و مردم سوریه عنوان کرد: «محاصره چهارساله این دو شهر و عدم اجازه ارسال کمک های انساندوستانه به مردم و زنان و کودکان ، خوی وحشیانه تروریست ها را در این منطقه به نمایش گذاشت.»

معاون وزیر خارجه ادامه داد: تروریست ها در آینده سوریه جایی نخواهند داشت. گفتگوهای سیاسی سوریه در ژنو با نقش آفرینی سازمان ملل ، نمایندگان حکومت و معارضه معتقد به راهکار سیاسی و مبارزه همزمان و جدی با تروریسم راه حل اساسی در قبال سوریه بشمار می رود.