قرائت گزارش تفحص از صنعت بیمه پس از انتخابات در صحن مجلس

[ad_1]


رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد صنعت بیمه کشور از قرائت گزارش نهایی این هیئت پس از انتخابات در جلسه علنی مجلس خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع