مجری طرح گندم:به مرز خودکفایی رسیدیم/کارشناس:خودکفایی گندم وابسته به باران است

[ad_1]


درحالی مجری طرح گندم اقدامات وزارت جهاد کشاورزی در دو سال گذشته را موجب افزایش تولید گندم و رسیدن به خودکفایی اعلام کرد که یک کارشناس کشاورزی گفت:بیشترین تولید گندم کشور در بخش دیم است و این یعنی اگر باران ببارد گندم داریم و اگر باران نبارد نداریم.

[ad_2]

لینک منبع