خط آزاد – ماجراهای برنج ۱۱۲۱

[ad_1]


طی یک ماه اخیر واکنش‌ها به توزیع برنجهای آلوده و تاریخ مصرف گذشته همچنان ادامه دارد و طبق اخرین اظهارات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، برنج الوده هندی همچنان وارد کشور می شود.

[ad_2]

لینک منبع