تمام دنیا پشت رژیم شاهنشاهی بود اما مردم به هدفشان رسیدند/بهمن ۵۷ تاریخ را تحت تاثیر قرار داد

[ad_1]


رئیس جمهوری گفت: تمام قدرت دنیا پشت رژیم جبار شاهنشاهی بود اما مردم توانستند هدف بلند خودشان را بدست بیاورند.

[ad_2]

لینک منبع