اسلامیان: نباید بازهم به خاطر دخالت در امور فدراسیون هزینه بدهیم/ در مجمع چیزی به اسم سرپرست نداریم

[ad_1]


نایب رئیس فدراسیون فوتبال تأکید کرد که در مجمع این فدراسیون چیزی به اسم سرپرستی وجود نخواهد داشت.

[ad_2]

لینک منبع