غافلگیرشدن تروریست‌ها در شمال حلب؛ ادامه پیشروی ارتش به‌سمت ترکیه

[ad_1]


خبر رسیدن نیروهای ارتش سوریه به دوکیلومتری شهرک‌های نبل و الزهرا‌ که مردم مقاوم آن بیش از سه سال است در محاصره گروه‌های تروریستی هستند و آزادسازی مناطق مختلف، گروه‌های تروریستی را به‌شدت غافلگیر و شوکه کرده است.

[ad_2]

لینک منبع