رکود زندگی مردم را مختل کرده/ دولت فکری به حال بهبود معیشت مردم کند

[ad_1]


نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: رکود زندگی مردم را مختل کرده و دولت باید فکری برای معشیت مردم داشته باشد.

[ad_2]

لینک منبع