ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به موضوع جلسات سفرای خارجی با برخی افراد و گرو‌ه‌ها

[ad_1]


رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ورود این کمیسیون به موضوع جلسات سفرای خارجی با افراد و گروه‌ها در آستانه انتخابات خبر داد.

[ad_2]

لینک منبع