وزیر دارایی آلمان درباره فروپاشی اتحادیه اروپا در بحران پناهندگان هشدار داد

[ad_1]


وزیر دارایی آلمان درباره فروپاشی اتحادیه اروپا در بحران پناهندگان هشدار داده و خواستار راه حل سریعی برای این بحران شد.

[ad_2]

لینک منبع