رفاه بیشتر و معیشت بهتر مردم از اهداف ما در برجام بود/ حمایت دولت از کارآفرینان گسترش می‌یابد

[ad_1]


روحانی گفت: از اهداف اصلی ما این بود که تحریم‌های ظالمانه برداشته شود. با فرجام برجام یک شرایط نو را در فضای اجتماعی به وجود آوردیم.

[ad_2]

لینک منبع