نخستین هواپیما در فرودگاه ماکو بر زمین نشست

[ad_1]


بعد از ۲۲ سال انتظار نخستین هواپیما در فرودگاه تازه تاسیس منطقه آزاد ماکو بر زمین نشست.

[ad_2]

لینک منبع