تنزّه بیت امام از هر نقطه ضعفی در گروی عملیاتی کردن سخنان امام(ره) است

[ad_1]


رئیس جامعه روحانیت مبارز گفت: اگر می‌خواهیم بیت امام(ره) را از هر نقطه ضعفی منزه کنیم، باید سخنان امام(ره) را عملیاتی کنیم.

[ad_2]

لینک منبع