بعید می‌دانم آقای حسن خمینی حیثیتش را برای هاشمی هزینه کند/ ابطحی و عبدی هم متوجه بازی آقای هاشمی شده‌اند

[ad_1]


عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: آقای هاشمی در حال استفاده ابزاری از آقای حسن خمینی است.

[ad_2]

لینک منبع