انتقاد دادستان از ممنوعیت رسیدگی به جرائم عفت عمومی کارگزاران بدون شکایت شاکی

[ad_1]


دادستان عمومی و انقلاب تهران مفاد ماده‌ ۱۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید دائر بر منع رسیدگی به پرونده‌های جرایم علیه عفت عمومی بدون شکایت شاکی را در حوزه‌ کارگزاران و قضات مشکل‌ساز دانست و برای رفع این مشکل دو راهکار ارائه داد.

[ad_2]

لینک منبع