روحانی ساعت ۱۹:۳۰ با مردم سخن می‌گوید

[ad_1]


رئیس‌جمهور ساعت ۱۹:۳۰ امشب با مردم از تلویزیون سخن می‌گوید.

[ad_2]

لینک منبع