هاشمی و آنتی‌تز انقلاب اسلامی

[ad_1]


“دشمن پروژه نفوذ را از طریق آنتی تز انقلاب اسلامی که بهترین بازیگر آن در فضای کنونی کشور هاشمی رفسنجانی است دنبال می‌کند…”

[ad_2]

لینک منبع